Het Doel

Coördineren van de rampenbestrijding en de voorbereiding op noodsituaties, respons daarop en het herstel.

Wereldwijde
Netwerken
14
Locaties
40
Verwachte locaties

Uitdagingen

CBi speelt in op twee behoeften. Allereerst richt de ‘openbare ruimte’ zich op het verwerven van nieuwe leden en het informeren over lopende projecten. En ten tweede stelt de ‘besloten ruimte’ de betrokkenen bij projecten in staat om alle inspanningen en informatie te coördineren en te delen. Deze verdeling is uniek, en voorziet volledig in de behoeften van de community bij het verder uitbouwen.

Er zijn speciale landingspagina's ontwikkeld om de bekendheid te vergroten en bestaande projecten uit te lichten binnen de community. Deze landingspagina's worden opgebouwd met behulp van vooraf gedefinieerde secties en modules, die gemakkelijk door een sitemanager kunnen worden toegevoegd of aangepast. De community is hierdoor neit alleen gebruiksvriendelijk en flexibel, maar het zorgt er ook voor dat het aansluit bij de behoeften en doelen van de verschillende netwerken.

Workspace feature example used by CBi

Werkruimtes Feature

We ontwikkelden speciaal voor CBi de functie om 'werkruimtes' te maken. Elk netwerk bestaat uit een openbare ruimte, die voor iedereen toegankelijk is, én een gesloten (privé) ruimte, die alleen op uitnodiging toegankelijk is. Hierdoor kunnen netwerken zich richten op zowel het creëren van bewustzijn als het coördineren van alle inspanningen. In de gesloten werkruimte is er de mogelijkheid om interne discussies en relevante informatie en bestanden te managen, en gebruikers hebben daartoe alleen toegang op uitnodiging van een groep of netwerk manager.

CBi users

Gebruikers

CBi bestaat uit een netwerk van individuele professionals, NGO's, overheidsinstanties en particuliere bedrijven die betrokken willen zijn bij de coördinatie van rampenbestrijding.

Wat bereikte CBi met Open Social?

 

CBi verdeelt haar inspanningen tussen het vergroten van het publieke bewustzijn (met o.a. showcases) en het coördineren van concrete hulp (met werkplekken voor alleen uitgenodigde gebruikers).

Door de ontwikkeling van onze ‘werkruimtefunctie’ konden de groepen op CBi zich ongestoord concentreren op de coördinatie van hulp inspanningen.

CBi is erin geslaagd om nationale, regionale, thematische en industriële bedrijfsnetwerken allemaal met elkaar te verbinden in dezelfde community!

CBi wil groeien met Open Social en uitbreiden naar 40 landen in 2020.

Contact Evelien for your own custom community solution
Evelien Schut
Community Consultant
850+ communities gebruiken Open Social

Lees ons blog (Engels)

Nov 30, 2018 - Product Center

How to Grow with Customer Success as a SaaS Business

What does customer success mean? How can we excel at it as we grow? We at Open Social have some answers.

geplaatst door Evelien
Nov 21, 2018 - Drupal World

Protect Your Comment Sections from Profanity and Spam

Comment sections are where most of the action takes place. Learn the top modules that protect them from spam and profanity.

geplaatst door Taras
Nov 13, 2018 - Open Source

Project Moss: Software Testing in Shining Armour

Learn how our software testing project increased Open Social's software quality, flexibility, and reduced time spent on testing.

geplaatst door Bram