Elke organisatie wil de productiviteit van teams verhogen en leren hoe teams effectief kunnen samenwerken. In dit artikel gaan we ons hierop focussen. Wat betekent het om effectief samen te werken? Hoe kan het de productiviteit worden verhoogd? Leren hoe goed samen te werken met anderen, is van erg belang. Je moet je hele leven met anderen samenwerken. Of het nu gaat om het verhogen van de productiviteit op de werkplek, het avondeten of bergbeklimmen. Welke uitdaging je ook tegenkomt, deze vaardigheden komt zeker van pas.Wat is samenwerken?

Het is nog niet zo eenvoudig om 'samenwerken' goed te definiëren. De Fransen hebben een goede definitie: esprit de corps. Wat zoiets betekent als: een gevoel van eenheid en enthousiasme door een gedeelde verantwoordelijkheid of interesse. Met deze definitie in gedachten, definiëren wij 'samenwerken' als de olie die een team gesmeerd laat lopen.

 

Effectief samenwerken in een team
Leer effectief samen te werken

 

Wanneer we het hebben over samenwerken, dan bedoelen we meestal een groep mensen die samenwerkt aan een bepaald doel. En je zou kunnen zeggen dat een team goed heeft samengewerkt wanneer zij het doel hebben behaald. Het behalen van het doel is echter niet de enige bepalende factor voor een succesvol team. Hoe dit team zijn doel bereikt en welke indruk ze op elkaar hebben achtergelaten, is net zo belangrijk. Laten we een voorbeeld bekijken:
 

Drie organisaties in drie verschillende landen helpen daklozen. Zij willen een partnerschap onderling opzetten om strategieën en advies met elkaar te delen. Na drie weken van continue discussies (en enkele misverstanden als gevolg van culturele verschillen), werd het partnerschap gecreëerd. Het moeizame proces van het opzetten van het partnerschap resulteerde echter uiteindelijk in een zwakke en wantrouwende relatie tussen de drie organisaties.

 

Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat ondanks dat de organisaties erin slaagden om een partnerschap op te zetten, ze niet effectief kunnen samenwerken door de zwakke relatie. Dus wat definieert dan een team dat effectief samenwerkt?

Er zijn veel tekenen van een productief team. Let op de onderstaande voorbeelden als je samenwerkt met anderen in een team:
 

 1. Goede communicatie. Het team communiceert goed met elkaar. Er is weinig miscommunicatie en als een teamlid iets niet begrijpt, dan wordt dit direct verhelderd.
 2. Goede onderlinge band. Het team heeft een goede band met elkaar. Iedereen voelt zich gerespecteerd en gewaardeerd. Google deed onderzoek naar 'het perfecte team', en ontdekte dat de manier waarop teamgenoten elkaar behandelen, bepaalde of een team goed of slecht was.
 3. Individuele ontwikkeling. Naast het bereiken van het gezamenlijke doel, heeft elk lid ook de mogelijkheid gehad om nieuwe vaardigheden en ervaringen te ontwikkelen.
 4. Ondersteuning en vertrouwen. De teamleden ondersteunen elkaar en helpen elkaar waar nodig. Iedereen wil graag opnieuw met het team werken. Lynda Gratton en Tamara J. Erickson ontdekten in hun onderzoek dat elkaar ondersteunen tot een gevoel van saamhorigheid en waardering leiden.


Alleen als een team zich goed voelt, kunnen uiteindelijk geweldige prestaties worden behaald. Wanneer we dus spreken over effectief samenwerken, dan bedoelen we dat het doel is bereikt en dat de teamdynamiek zelfs beter is dan voorheen.


Waarom is samenwerken in een team belangrijk?

Dit lijkt misschien een voor de hand liggende vraag met een duidelijk antwoord. Maar er zijn ook andere (wat minder zichtbare) voordelen van effectief samenwerken dan alleen maar het doel bereiken:

Synergie. Wanneer mensen effectief samenwerken, zijn ze vaak in staat om iets belangrijkers, iets groters te produceren dan dat ze alleen zouden kunnen. Als er meer mensen bij betrokken zijn, ontstaat er een grotere hoeveelheid ideeën. Verschillende standpunten leiden tot meer oplossingen. Samen kan het team bepalen dan ook welke oplossing het meest effectief is.

Op het gemak voelen. Mensen zijn sociale dieren. We vinden het leuk om in de buurt van andere mensen te zijn. Vooral als we er ons op het gemak voelen. Hetzelfde effect ontstaat bij teams. Wanneer mensen zich comfortabel voelen in een team, ervaren ze een verhoogd zelfvertrouwen, communiceren ze vrijer en voelen ze zich belangrijk en gehoord.

Gezonde competitie. Door samen te werken in een groep, wordt iedereen gemotiveerd om de top te bereiken, spanningen te verminderen en een saamhorigheidsgevoel te creëren. Maar belangrijker nog, deze toegenomen concurrentie leidt vaak tot innovatie. Mensen zullen proberen zo creatief mogelijk na te denken om tot een oplossing te komen.

Een gevoel van prestatie. Teamleden hebben een voldaan gevoel wanneer ze hun doel bereiken. Dit toegenomen vertrouwen kan ook weer effect hebben op andere doelen in ons leven. Heb je een date? De prestaties met je team kunnen je helpen dat stukje extra zelfvertrouwen te geven.

Expertise delen. Leren, leren en nog eens leren. Elk teamlid heeft zijn eigen sterke punten en vaardigheden. Dit helpt niet alleen een team om hun doel te bereiken, maar ook om van elkaar te leren.

 

Productiviteit verhogen met samenwerken
Elk teamlid profiteert als het team effectief samenwerkt.

 

Zoals je hierboven hebt gelezen, kan samenwerken veel voordelen hebben. Vooral die voordelen leer je hoe je met anderen kunt werken, en dat helpt je ook opnieuw in je verdere leven. Wanneer je reist, moet je begrijpen hoe je omgaat met mensen uit verschillende culturen. Wanneer jij en je vrienden op reis gaan, wil je weten hoe je het best kunt coördineren en het meeste uit je reis kunt halen.

Deze vaardigheden zijn niet alleen nuttig voor de werkplek, online community's of vrijwilligersinspanningen. Je kunt ze meenemen en toepassen op alle gebieden van je leven.

Heb jij persoonlijk ook succesvolle voorbeelden van effectief samenwerken? Tweet het ons op @OpenSocialHQ op Twitter.


Hoe kun je de samenwerking in een team verbeteren?

Samenwerken met anderen, zoals we hierboven hebben beschreven, is nuttig, maar ook uitdagend.

Om goed samen te kunnen werken, moet iedereen zijn best doen. Maar let op, het gaat niet alleen om individuele input. Er zijn specifieke opvattingen, acties en gedragingen die een effectieve samenwerking mogelijk maken.

We kunnen je veel tips geven. Maar we schetsen je eerst twee standaardmethoden voor samenwerking: traditioneel en modern. We duiken in elke strategie. Let's go!

Traditionele aanpak

De traditionele aanpak, die nog steeds gangbaar is, wijst de persoon met de meeste expertise en ervaring aan als de leider van het team. Een ontwikkelingsteam heeft bijvoorbeeld een hoofdontwikkelaar of een keukenteam heeft een chef kok. De hele groep gaat ervan uit dat de leider de beste beslissingen kan nemen bij het toewijzen van verantwoordelijkheden binnen het team. Teams die deze aanpak hanteren, eindigen meestal met een hiërarchische structuur, waarbij de meeste definitieve beslissingen moeten worden goedgekeurd door de aangewezen leider.

Deze aanpak werkt goed, omdat de leider taken toewijst, de voortgang bewaakt en uiteindelijk verantwoordelijk is voor het verhogen van de productiviteit door het team. Echter, zoals met alle goede dingen, is er een nadeel aan deze aanpak. Wanneer het team in omvang toeneemt of de problemen ingewikkelder worden, wordt de leider een bottleneck voor het team. De productiviteit kan dus zelfs haperen als de leider niet de middelen heeft om alles op te lossen, te coördineren of goedkeuring te geven. Wat er voor zorgt, dat je weer aan het werken bent op het niveau van een individu!

Moderne aanpak

De moderne aanpak gaat meer over het zelf managen van teams. Dit is vooral populair in agile of scrum ontwikkelmethoden. Misschien heb je al eens de woorden 'agile' of 'scrum' gehoord, maar begrijp je niet helemaal wat ze betekenen. Deze methoden zijn gebaseerd op de veronderstelling dat teamleden hun vaardigheden kunnen afstemmen op de behoeften en taken van het team. Daarom is het een meer gedecentraliseerde vorm van besluitvorming vergeleken met de traditionele aanpak.

De moderne aanpak heeft veel voordelen. Er is alle ruimte voor ideeën en expertise kan continu worden gedeeld (herken je dit uit onze eerder genoemde voordelen?). Deze methode vereist wel dat teamleden vaak contact met elkaar (kunnen) hebben. We zien daarom nu een toename in toepassingen voor 'instant messaging', zoals Slack, die als communicatietools worden gebruikt. De nadelen zijn dat het meer coördinatie vereist en mogelijk de efficiëntie vermindert.

 

Working together strategies
Vergelijking traditionele en moderne aanpak

 

Maar wat is de beste aanpak?

Laten we eens kijken naar een eerdere studie.

Wat is er onderzocht? Kudaravalli, Faraj, & Johnson (2017) hebben onderzocht hoe expertise werd georganiseerd in meer dan 70 verschillende softwareontwikkelteams in de Verenigde Staten. Ze beoordeelden hoe teamleden elkaars expertise hebben gerangschikt tijdens verschillende fasen van de projecten. De onderzoekers gebruikten deze gegevens om de 'centralisatie van expertise' te berekenen. Wat betekent dat ze bekeken of deze teams expertise zochten bij slechts een paar mensen of dat de expertise van het hele team werd gebruikt.

Wat waren de resultaten? Verrassend was dat de best presterende teams degenen waren die verschillende methoden gebruikten die pasten bij de behoeften van het project. Zo decentraliseerden ze bijvoorbeeld expertise (de mening van meer teamleden werd meegewogen) wanneer ze oplossingen moesten vinden, maar centraliseerden expertise (enkele teamleden zijn doorslaggevend) toen de oplossing werd gebouwd. Conclusie: verschillende activiteiten, teams en projecten vereisen verschillende methoden.

Wat betekent dit? Misschien denk je nu 'geweldig, maar wat kan ik er nu zelf mee?' Toen raden we aan hier iets mee te doen! Voordat je begint met een bepaalde taak samen met een groep mensen, dan moet je goed nadenken over wat het doel is en welke methode het beste is voordat je begint. Vereist de taak een creatieve gedachte? Misschien is de moderne aanpak hier het beste. Heeft de taak behoefte aan echte organisatorische vaardigheden? Misschien is dan het beste om deze aan je goed georganiseerde teamlid over te laten (traditionele aanpak).

We willen je niet helemaal met lege handen achterlaten als het gaat om tips en trucs. Hieronder vind je een lijstje (samengesteld door Richard L. in The Leadership Experience, Sixth Edition.) met zaken die je in gedachten moet houden wanneer je samen werkt.

Tips om effectief samen te werken en de productiviteit te verhogen
 

 1. Stel doelen en volg de prestaties. Zorg ervoor dat je realistische doelen definieert en beslis hoe je de uitkomst en het succes gaat meten.
 2. Maak effectieve plannen om die doelen te bereiken. Nu je weet wat je wilt bereiken, moet je de stappen identificeren die je moet nemen om het doel te bereiken, taken toewijzen en tijd verstandig beheren.
 3. Communiceer duidelijk. Elk teamlid moet andere teamleden op de hoogte houden van de voortgang. Duidelijke communicatie leidt tot meer productiviteit.
 4. Los problemen samen op. Het team moet samenwerken om onverwachte problemen op te lossen. Het aanpakken van conflicten voordat het een groter probleem wordt, is ook belangrijk.
 5. Wees open. Teams moeten eerlijk tegen elkaar zijn. Je moet bereid zijn om naar anderen te luisteren en met stressvolle situaties goed samen te blijven werken.
 6. Respecteer individualiteit. Vergeet niet dat elke groep is samengesteld uit verschillende vaardigheden, ervaringen en persoonlijkheden. Het is van cruciaal belang om te begrijpen wat elke persoon kan inbrengen.

Effectief samenwerken in een community

Als je een online community beheert, een plek die mensen samenbrengt op het web, is het essentieel om samen te werken met individuen en organisaties. En deze relaties komen niet uit de lucht vallen (helaas!).

Mensen naar je platform krijgen, is maar een klein onderdeel van het werk. Nieuwe leden van de community zijn vaak onzeker over welke rol ze hebben en hoe alle rollen samenwerken. Daarom vinden we het essentieel om te kijken naar hoe mensen effectief samenwerken om een ​​gezonde community te creëren.

Als we het hebben over 'gezonde communities', bedoelen we mensen die samenwerken om het belangrijkste doel te behalen. We hebben een aantal Engelstalige blogs geschreven over verschillende gebieden die aandacht nodig hebben bij het (op)bouwen van een community:
 

 

Effectief samenwerken in een community
Open Social, open source community software.

 

Wil je een online community starten? Open Social is de perfecte oplossing. Non-profit organisaties en innovatieve bedrijven hebben met succes onze plug-en-play online community software geïmplementeerd. We helpen organisaties zoals de Verenigde Naties, Greenpeace en honderden kleinere organisaties contact te leggen met hun werknemers, vrijwilligers en andere belanghebbenden. Het belangrijkste is dat onze software ervoor zorgt dat mensen effectief kunnen samenwerken!

Open Social heeft verschillende functionaliteiten (en meer!) die een community helpen om de leden aan te moedigen samen te werken aan een doel, waaronder:

 

 • Groepen: Met groepen kun je een team op één plek verzamelen en zorgen voor effectieve discussies en samenwerking;
 • Evenementen: Breng gelijkgestemde leden samen in offline evenementen. Dit zal helpen de band tussen leden te versterken en de teamdynamiek te verbeteren;
 • Nieuwsfeed: Ontvang gepersonaliseerde inhoud van jouw groepen en evenementen. Op deze manier mis je geen enkele update van andere teamleden;
 • Privéberichten: Andere teamleden direct bereiken met een privébericht. Dit is efficiënt en bouwt directe relaties tussen leden op.
 • Opmerkingen: Geef feedback op de inhoud van anderen. Open en eerlijke samenwerking helpt een team goed samen te werken.
 • En meer! Bekijk hier alle functionaliteiten.


 

Probeer Open Social om samen te werken